BLOG

octombrie 7, 2016 Advertigo

Adhitecture în 4 paşi – manifest pentru comunicarea corectă şi eficientă a produselor destinate arhitecturii PDA

poza-blog

Partea I – secvenţa raţional / emoţional particulară

Diferenţă majoră a comunicării PDA faţă de orice alt tip de produs, indiferent de ciclicitatea acestuia, este secvenţa specifică emoţie/raţiune: în general, comunicarea urmăreşte atragerea atenţiei printr-un flash emoţional, acesta continuând cu un ecou de aceeaşi factură (cazul produselor cu ciclu scurt de consum), sau cu un landing mixt şi variabil emoţional/raţional, în cazul majorităţii oricăror produse non-arhitecturale. Să luăm cazul unei maşini: cu siguranţă designul şi performanţele acesteia vor avea un impact puternic asupra emoţiei unui potenţial client, care, trecând printr-o etapă raţională, de evaluare a zonei financiare, sau cu alte criterii proprii, va puncta în decizia finală tot emoţional, dorindu-şi să se vadă instalat la volanul acesteia. În cazul produselor PDA, faptul că acestea sunt părţi ale unui întreg particular, percepţia emoţională a imaginii este limitată de integrarea acestora în ansamblu (casa), depinzând de mulţi factori colaterali. Din acest motiv, comunicarea PDA nu poate vinde un estetic nenăscut încă, dincolo de imaginea produsului în sine, care este departe de a putea configura sau confirma întregul. Şansa de atragere a atenţiei este de a prezenta rapid caracteristicile de forţă ce îl definesc. Şi este normal să fie aşa, pentru că în exploatare, acestea îl vor defini în funcţionarea casei. Partea de design va rămâne apanajul altei activităţi, pe care producătorul PDA nu o poate prevedea şi controla. Raţionalul guvernează comunicarea PDA, cel puţin în prima fază. Elemente de design doar pot sugera viitoare şi nebănuite compoziţii, deschizând calea emoţionalului, care ulterior, în exploatare, prin unicitate şi îndeplinirea funcţiei produsului, va statuta valoarea emoţiei. 

Partea a II-a – emoţionalul în consumul/utilizarea unui produs non-arhitectural vs. emoţionalul în utilizarea produselor PDA

Emoţia pe care încearcă să o inducă comunicarea produselor non-arhitecturale, se va găsi ulterior în actul consumului/utilizării produsului, în general secţiunile de reprezentare socială, de efect asupra percepţiei propriei persoane sau de efect fizic concret, sunt predominante în răspunsul acţiunii respective. În afară de experienţele memorabile, aceste efecte durează pe o perioadă apropiată contactului cu produsul respectiv, cu influenţe relativ limitate asupra altor experienţe, fiind şi efecte ce pot fi imediat conştientizate. Efectul emoţional al PDA este unul vegetativ – perceptibil prin suportul de efect pozitiv pentru alte manifestări ale experienţei de consum, nefiind o emoţie urmărită în sine. Din acest motiv, abordarea comunicării în registru emoţional este destul de greu de controlat, existând riscul devierii în zone ce nu mai pot fi conectate cu efectele PDA. Din acest motiv, partea emoţională din comunicarea PDA, nu se poate îndepărta prea mult de elementele raţionale din care porneşte, dacă doreşte să păstreze o formă lizibilă în mintea utilizatorului potenţial. Efectul multor PDA este perceput direct, în cele mai multe cazuri, când produsul respectiv nu mai funcţionează, altfel, este ignorat şi trecut la capitolul “confort”. Din acest motiv, PDA nu poate fi “dopat” emoţional, neservind la nimic un astfel de artificiu. Comunicarea eficientă a PDA constă în identificarea corectă a părţii ascunse a iceberg-ului ce ar defini efectele acestuia. 

Partea a III-a – publicul produselor PDA

Interesul pentru PDA este în primul rând ridicat în rândul specialiştilor din domeniul arhitectural. Mai sunt cei pasionaţi ca hobby de domeniu, şi, bineînţeles, cei ce urmăresc să achiziţioneze un PDA. Aceştia din urmă sunt şi motorul industriei PDA, indiferent de scara achiziţiei pe care o doresc. Având în vedere componenta raţională dovedita în comunicarea PDA, abordarea extrem emoţională este inutilă, ba chiar aducând efecte adverse de depreciere a produsului, fiind şi costisitoare. O persoană neinteresată de un PDA, nu va cumpăra niciodată acel produs, eventual, dacă informaţia este încă accesibilă, îl poate recomanda, doar provocat de o circumstanţă potrivită.

Partea a IV-a – De ce Adhitecture?

Înţelegem că promovarea unui produs PDA se adresează unor persoane ce, vor – nu vor, devin mici specialişti în acel domeniu, în funcţie şi de aptitudinile de cercetare ale subiectului. Comunicarea va fi dozată şi filtrată, pe un fundal specializat, dar cu o accesibilitate mai largă. Adhitecture lasă  un spaţiu larg, în care germenii emoţionali să permită multiple dezvoltări individuale de scenarii de confort. Este de fapt intrinsec PDA, compoziţiile în care vor fi integrate au un nivel de personalizare ridicat. Prin Adhitecture, vorbim şi proiectanţilor, arhitecţilor, dar şi potenţialului utilizator. Mici diferenţe de perspectivă vor permite celor două categorii să vadă în acel PDA atât un produs ce asigură o calitate ridicată proiectului, cât şi un produs cu un raport favorabil investiţie/efect, în exploatare. Pregătirea şi experienţa ne permit să înţelegem poziţiile şi nevoile tuturor celor implicaţi în acest proces: producător, implementator, utilizator final. Adhitecture este acest proces, de la înţelegerea produsului, până la ‘traducerea’ optimă a informaţiei pentru fiecare din categoriile amintite anterior. Adhitecture este advertising pentru arhitectură.